Judaic studies, Eötvös University HU    EN
ELTE logo Eötvös Loránd University > Faculty of Humanities > Institute of Ancient and Classical Studies > Department of Assyriology and Hebrew Studies Dept. logo

Hebrew studies:

   Sorry, but this page can only be found in Hungarian.

„Rabbinikus irodalom fordításban” diák kutatócsoport

Biró Tamás várja mindazon hallgatók jelentkezését, akik szívesen részt vennének egy olyan projektben, amelynek célja a rabbinikus irodalom közérthetővé tétele magyar nyelven.

A rabbinikus irodalom szűkebb értelemben a zsidó vallásos irodalom késő ókori műveit jelöli (Misna, Toszefta, Jeruzsálemi Talmud, Babilóniai Talmud, midrásgyűjtemények…). Tágabb értelemben beleértjük a középkori (és újabb) műveket is: bibliakommentárokat, vallásjogi törvénykódexeket, a responsum-irodalmat, stb. Ebből a hatalmas korpuszból nagyon kevés olvasható magyarul, azok is legtöbbször bizonyos koncepciók szerint összeállított, „kimazsolázott” szemelvények. Angol, német, francia, orosz, spanyol, holland és más nyelveken több mű egészében is hozzáférhető. Azonban minden fordításra – sőt, az eredeti szövegekre is – érvényes, hogy a megértésükhöz az általános nyelvismereten túl a műfajok sajátságos nyelvezetének, szabályainak, logikájának, a rabbinikus gondolkodásmódnak az ismerete is szükséges.

Nem tűzzük, nem tűzhetjük ki célul egyes művek lefordítását magyarra. A célunk inkább egy magyarázatokkal gazdagon ellátott antológia összeállítása lesz, amelynek révén a magyar olvasóközönség jobban megértheti ennek a sajátságos irodalomnak, a zsidó vallás forrásainak a mibenlétét. A fordítás módszertana is önmagában izgalmas kihívások elé állít majd bennünket.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának ehhez az izgalmas kutatási projekthez. A nyelvi előképzettséggel rendelkezők vennének aktívan részt a kiválasztandó szemelvények fordításában, míg a kevesebb háttérrel rendelkezők értékelnék a fordításokat. A közös munka eredményeképp mindenki jobban megismerné a rabbinikus irodalom különleges világát. Egy-egy részfeladatra, aspektusra történő mély reflexió alapjául szolgálhat szakdolgozatnak, TDK-dolgozatnak vagy tudományos publikációnak is.

A „diák kutatócsoport” egy informális műhely. Ugyanakkor hivatalosan meghirdetett (és a jövőben meghirdetni tervezett) kurzusok is kapcsolódnak a projekthez, annak egyes aspektusaihoz.