Judaisztika az ELTE BTK-n HU    EN
ELTE logo Eötvös Loránd Tudományegyetem > Bölcsésztudományi Kar >
Ókortudományi Intézet > Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék
Dept. logo

Hebraisztika:

A judaisztika diszciplináris minor szerkezete

A minorral kapcsolatos alapvető információk megtalálhatók itt. Az alábbiakban leírtak a tanegységlista magyarázatául szolgálnak. Az aktuális tanegységlista megtekinthető a következő oldalakon:

A minor során megszerzendő tanegységek három részre oszthatók:

(1) A nyelvi képzés során minimálisan 8 kreditet kell szerezni olyan nyelv vagy nyelvek tanulásával, amelyek fontosak a zsidó vallás, történelem és kultúra szempontjából. Ezt jellegzetesen klasszikus (bibliai) héber, modern héber (ivrit) és/vagy jiddis nyelvórák elvégzésével lehet teljesíteni.

Klasszikus héber minden őszi félévben indul, és két, intenzív tanulást igénylő félév alatt összegyűjthető a 8 kredit. A modern héber kezdő szintről mindig a tavaszi félévben indul, és elkezdésének előfeltétele minimális szintű nyelvismeret (például írás- és olvasási készség). Ezért azoknak, akik korábban nem tanultak héberül, erősen ajánlott legalább egy félév klasszikus héber hallgatása még akkor is, ha a nyelvi kreditjeiket modern héberből szeretnék megszerezni. Számításba kell azt is venni, hogy a modern héber kurzusokkal félévenként csak 2 kredit szerezhető, vagyis ha valaki kizárólag modern hébert szeretne hallgatni, annak az első tavaszi félévével kezdődően még négy félévig kell a minorra járnia. Jiddis csak kétévente szokott indulni, ezzel kapcsolatosan érdeklődjön a minor felelősénél.

(2) További 32 kreditet kell szerezni történelmi, vallási, irodalom-, tudomány- és kultúrtörténeti kurzusokkal. Ezen belül van egy négy félévből álló, Zsidó vallás és kultúra c. előadássorozat, amely általában az őszi félévben indul, és feltétlenül érdemes mindjárt a minor elkezdésének az első félévében felvenni az első kurzust. A Zsidó történelem négy tanegysége kevésbé épül egymásra. A középkori (Zsidó történelem 2) és újkori (Zsidó történelem 3) óra tipikusan az őszi, ill. a tavaszi félévekben van, ezeket érdemes egymás után felvenni. Az ókori (Zsidó történelem 1) óra független az előbbi kettőtől, és ugyanez vonatkozik a Zsidó történelem 4 tanegységre is, amely általában egy speciálisabb (tipikusan újkori) témát jár mélyebben körül.

A Középkori és modern zsidó irodalom története szintén egy háromrészes sorozat harmadik eleme. Bár a Bibliai irodalomtörténet (HEB11-302) és a Posztbiblikus és korai rabbinikus irodalom (HEB11-312) órák nem kötelezőek a judaisztika diszciplináris minoron, azok elvégzését ajánljuk „a hebraisztika szakirányon meghirdetett további óra” kategóriában (ld. alább). Elvégzendő még egy Mai zsidó kultúra című, kötelezően választható tanegység is: vagy kollokviumos tanegységként (HEB-340), vagy gyakorlatként (HEB-341).

(3) Végül további 10 kreditet kell összeválogatnia a hallgatónak a hebraisztika szakirányon meghirdetett órákból. Ezek lehetnek olyan órák is, amelyek a fenti két kategóriába tartoznak, de ott a szükséges kreditmennyiséget a hallgató már meghaladta: például több nyelvórát vett fel, vagy több kurzust is elvégzett, amelyek Mai zsidó kultúra címen lettek meghirdetve. De lehetnek szövegolvasási órák (amelyeket egy évnyi klasszikus héber tanulás után ajánlunk), a már említett bibliai, ill. posztbiblikus–rabbinikus irodalomtörténet is, görög vagy arámi órák is, valamint számos más lehetőség a hebraisztika szak órakínálatából.

Általános „szabály”, hogy mivel a legtöbb tárgy viszonylag ritkán (2, 3 vagy csak 4 félévente) van meghirdetve, ezért ha egy félévben elindul egy kötelező óra, azt a hallgató vegye fel, hacsak teheti!

A judaisztika minor iránt érdeklődők részére Biró Tamás szolgál további felvilágosítással a biro.tamas@btk.elte.hu email-címen. (Kapcsolat.)